Zgodnie z uchwałą na dywidendę zostanie przeznaczona część zysku netto za miniony rok obrotowy, tj. ponad  4,786 mln zł. Na 1 akcję przypada 50 gr. Dzień dywidendy wyznaczono na 30 listopada br. Wypłata nastąpi 14 grudnia br. Dywidendę w takiej wysokości rekomendował zarząd spółki. Tuż przed głosowaniem swoje poparcie wyraziła także rada nadzorcza.

Cały zysk netto Komputronika za ub.r. obrotowy wyniósł 13,36 mln zł, czyli z tego ponad 8,5 mln zł pozostanie w spółce.