Komputronik podał informacje dotyczące rezultatów działalności operacyjnej w ostatnich miesiącach, już po otwarciu postępowania sanacyjnego.

Wstępne, szacunkowe dane w ujęciu jednostkowym uwzględniają działalność handlową i usługową Komputronik SA, nie obejmują natomiast sprzedaży do spółek z grupy kapitałowej.
 

W marcu 2020 r. Komputronik SA osiągnął jednostkowo następujące wyniki w porównaniu z marcem 2019 r.:

– sprzedaż wyniosła 53,9 proc. wartości sprzedaży okresu porównawczego (sprzedaż detaliczna stanowiła 72,8 proc. wartości sprzedaży okresu porównawczego)

– zysk na sprzedaży (dochód) stanowił 67,9 proc. zysku okresu porównawczego (zysk ze sprzedaży detalicznej wyniósł 73,6 proc. zysku okresu porównawczego)

 

W okresie kwiecień – maj 2020 r., czyli po dwóch miesiącach I kw. roku obrachunkowego 2020, Komputronik SA osiągnął następujące wyniki w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.:

– sprzedaż wyniosła 75,7 proc. wartości sprzedaży okresu porównawczego (sprzedaż detaliczna stanowiła 66 proc. wartości sprzedaży okresu porównawczego)

– zysk na sprzedaży (dochód) stanowił 67,9 proc. zysku okresu porównawczego (zysk ze sprzedaży detalicznej wyniósł 78,4 proc. zysku okresu porównawczego).

Rok wcześniej w całym I kw. roku obrachunkowego 2019 (II kw. kalendarzowy 2019) Komputronik wypracował 338,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 30,2 mln zł zysku brutto na sprzedaży. Spółka miała stratę netto (-0,24 mln zł).

Zarząd zaznacza, że od 14 marca do 3 maja 2020 r. sprzedaż detaliczną zmniejszyło zamknięcie sklepów w galeriach handlowych z powodu administracyjnych obostrzeń związanych z pandemią.

 

Aktualny kwartał Komputronik SA powinien być niezły

Wyniki sprzedaży są istotnie lepsze od wstępnych założeń wpływu Covid-19 i postępowania sanacyjnego na sytuację finansową spółki – twierdzi zarząd w oparciu o wstępne, szacunkowe dane.

Ocenia, że w bieżącym kwartale Komputronik SA może osiągnąć dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach – pod warunkiem utrzymania się obecnych wskaźników sprzedażowych i braku zdarzeń, które mogą znacząco wpłynąć na działalność spółki.

Pozostałe spółki z grupy mogą w zróżnicowany sposób wpłynąć na wyniki skonsolidowane – wynika z szacunków. "Ostateczny wpływ tych wyników będzie prawdopodobnie negatywnie wpływać na wyniki całej grupy, jednak ostrożne szacunki pozwalają zakładać osiągnięcie pozytywnego skonsolidowanego wyniku EBITDA w pierwszym kwartale finansowym roku 2020/2021" – stwierdzono w raporcie.

Spodziewany negatywny wynik grupy za cały rok

Za cały rok obrachunkowy 2019/2020 (zakończył się 31 marca 2020 r.) zarząd spodziewa się natomiast istotnie negatywnych skonsolidowanych wyników finansowych. Wyjaśnia, że przyczyniły się do tego straty na działalności podstawowej i rezerwy celowe.

Największe spółki bez zakłóceń

Zarząd zapewnia, że Komputronik Biznes działa bez zakłóceń, realizując w pełni trwające kontrakty i wdrożenia, podpisuje także nowe umowy.

Zapewniono również, że Komputronik SA utrzymuje pełną płynność finansową, a wszystkie obszary aktywności biznesowej działają bez zakłóceń. Udrożniono możliwość dokonywania zakupów od dostawców, którzy stanowili wartościowo ponad 97 proc. udział w zakupach spółki. Możliwości realizacji celów biznesowych w najbliższych okresach zarząd ocenia pozytywnie.

Komputronik dodaje ponadto, że renegocjuje umowy najmu powierzchni handlowych. W razie fiaska rozmów zamierza odstąpić od tych umów.

Wpływ Covid-19 na przyszłe wyniki finansowe zarząd uważa za istotny, ale obecnie za niemożliwy do oszacowania.