Prawie 2 mln zł, których domagał się Clean & Carbon Energy, to należność z tytułu rozliczeń handlowych. Sprawa toczyła się od marca br. Sąd uznał, że CCE nie ma prawa domagać się pieniędzy, ponieważ potrącono je w ramach należności przysługujących poznańskiej spółce z weksla Karenu opiewającego na kwotę 5 mln zł. Tym samym – jak zapewnia zarząd firmy – Komputronik uzyskał przed sądem potwierdzenie, że wszedł w prawidłowy sposób w posiadanie weksla (CCE twierdzi, że stało się to wbrew wcześniejszym ustaleniom), ma więc prawo do dochodzenia należności, czyli 5 mln zł plus odsetki (na dzień 2 września 2011 łącznie ponad 7,2 mln zł). Zgodnie z decyzją sądu CCE poniosło także koszty zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości (14,4 tys. zł).