Poznański WSA oddalił skargi spółki na decyzje UCS dotyczące CIT za rok obrotowy 2014/2015 oraz za rok 2015/2016.

Skarbówka zarzuca Komputronikowi zawyżenie kosztów uzyskania przychodu, w których uwględnił on wydatki na opłaty licencyjne na rzecz spółki zależnej Komputronik Signum.

W przypadku roku 2014/2015 UCS domaga się 1,34 mln zł dopłaty (plus odsetki) do już zapłaconych przez spółkę 5,37 mln zł CIT za rok 2014/2015. Za rok 2015/2016 gra idzie o 1,09 mln zł plus odsetki.

Wyroki nie są prawomocne. Komputronik nie zgadza się z rozstrzygnięciem WSA i zamierza je zaskarżyć. Jeden z sędziów złożył zdanie odrębne od stanowiska przyjętego przez skład sędziowski.

Według Komputronika tożsame okoliczności faktyczne i prawne (za rok 2013/2014) wystąpiły w sprawie dotyczącej 1,5 mln zł CIT rozstrzygniętej przez WSA w Poznaniu na korzyść spółki.

Zobowiązania wynikające z obu decyzji UCS powstały przed otwarciem postępowania sanacyjnego (10 marca 2020 r.), więc będą one objęte układem. Wyroki nie wywołują negatywnych skutków finansowych dla spółki, co najmniej do czasu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Jednocześnie Komputronik przypomina, że trwają postępowania sądowo-administracyjne obejmujące kolejne okresy rozliczeniowe.