Sąd apelacyjny w Warszawie umorzył postępowanie w sprawie o zapłatę 5 mln zł z odsetkami z weksla wystawionego przez Clean & Carbon Energy – poinformował Komputronik. Sąd zamykając sprawę uchylił wyroki wydane w 2015 r. i 2016 r.

Według spółki decyzja następuje w ramach realizacji postanowień ugody z CCE z listopada 2017 r., na podstawie której strony zobowiązały się umorzyć postępowania sądowe, deklarując chęć ostatecznego zakończenia wszelkich sporów, które ciągnęły się od 2010 r., tj. od czasu sprzedaży Karenu.

We wrześniu 2018 r. spółki spełniły uzgodnione warunki, umożliwiające wejście ugody w życie. Następnym etapem było m.in. umarzanie sporów sądowych.

Według Komputronika Clean & Carbon Energy nie dochował postanowień ugody, sprzeciwiając się umorzeniu. Mimo to sąd apelacyjny w Warszawie postąpił zgodnie z ugodą i wnioskiem spółki. Postanowienie jest prawomocne. Jest to ostatnia sprawa sądowa zawieszona ugodą z listopada 2017 r. – informuje spółka.