Komputronik sprzedał 80 proc. udziałów w swojej poznańskiej spółce zależnej Benchmark. Nabywcą za 11,3 mln zł jest Wirtualna Polska Media.

Benchmark świadczył na rzecz Wirtualnej Polski usługi związane z redakcją tekstów marketingowych, zwłaszcza o tematyce komputerowej. Spółka od 1997 r. prowadzi serwis benchmark.pl.

W roku obrotowym 2021/2022, zakończonym 31 marca br., Benchmark osiągnął ok. 4,7 mln zł przychodów, EBITDA wyniosła ok. 1,9 mln zł, a zysk netto ok. 1,3 mln zł.

W związku ze sprzedażą Komputronik wykaże jednorazowy zysk z transakcji, szacowany obecnie na ok. 8,5 mln zł.

Spółka wyjaśnia, że zbycie udziałów w Benchmarku jest związane z realizacją planu restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego. Plan zakładał m.in. zbycie udziałów w zakresie nie mającym negatywnego wpływu na działalność operacyjną Komputronika.

Obecnie poznański detalista jest już blisko końca sanacji. Na 28 września br. wyznaczono rozprawy w celu zatwierdzenia przez sąd układów z wierzycielami, zawartych przez Komputronik SA i Komputronik Biznes.

Na początek roku obrotowego 2022/23 (II kw. 2022 r.) grupa Komputronik wyciągnęła sprzedaż na poziom z ub.r. (393,2 mln zł), jednak w ujęciu rok do roku presja na koszty obniżyła marżę na sprzedaży (12,1 proc.) i zysk netto (1,9 mln zł).