Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu utrzymał dotyczące Komputronika decyzje UCS, wydane w marcu 2020 r. Tym samym odwołanie spółki nie zostało uwzględnione.

Efektem zastosowania się do wymienionych decyzji organów skarbowych byłaby konieczność dopłaty VAT za marzec, kwiecień, maj 2014 r. – w sumie szacunkowo 39,2 mln zł plus odsetki – informuje spółka. Nie składa jednak broni.

Będzie skarga do WSA

Komputronik zapowiada wniesienie skargi na decyzje IAS do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Zauważa, że są one obarczone licznymi wadami. Zwraca uwagę m.in. na niekompletny materiał dowodowy, brak prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, nieuwzględnienie złożonych przez spółkę wniosków dowodowych i inne kwestie.

Decyzja IAS bez negatywnych skutków finansowych

Jednocześnie zarząd uspokaja, że decyzja poznańskiej IAS nie wywołuje negatywnych skutków finansowych dla spółki do czasu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. Nie jest też dopuszczalna egzekucja zobowiązania.

Jak wyjaśnia Komputronik, ponieważ zobowiązanie powstało przed otwarciem postępowania sanacyjnego wobec spółki (10 marca 2020 r.) zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym jest objęte układem i spłata zobawiązania będzie podlegać jego warunkom. W szczególności spółka oczekuje, że całość odsetek zostanie umorzona w wyniku zawarcia układu – zaznacza zarząd.

Przypomnijmy, że w marcu 2020 r. po otrzymaniu decyzji pierwszej instancji skarbówki w ww. sprawie Komputronik SA i Komputronik Biznes złożyły w sądzie wnioski o wszczęcie postępowania sanacyjnego.