Wielkopolski UCS w Poznaniu utrzymał w mocy decyzję wobec Komputronika z 2020 r., dotyczącą CIT za rok obrachunkowy 2014/2015 (1 kwietnia 2014 r. – 31 marca 2015 r.). Otóż skarbówka określiła wysokość zobowiązania spółki za ten rok na sumę wyższą o 1,34 mln zł od kwoty CIT już zapłaconego przez Komputronika (5,37 mln zł).

Ciekawostka jest taka, że naczelnik wielkopolskiego UCS rozpatrywał odwołanie od swojej własnej decyzji, bo takie są przepisy ordynacji podatkowej.

Komputronik: decyzja wadliwa. Będzie skarga do WSA

Komputronik zapowiada wniesienie skargi do WSA. Ocenia, że decyzja UCS jest wadliwa. Skarbówka zarzuciła spółce zawyżenie kosztów uzyskania przychodu. Kontrolerom nie spodobało się to, że poznańska firma uwzględniła w kosztach wydatki z tytułu opłat licencyjnych na rzecz spółki powiązanej Komputronik Signum.

Tak czy inaczej skarbówka nie ma obecnie możliwości wyegzekwowania naliczonej kwoty, ponieważ zobowiązanie powstało przed rozpoczęciem postępowania sanacyjnego wobec Komputronika (10 marca 2020 r.), w związku z tym zostanie ono objęte układem. Tym samym decyzja UCS nie wywołuje negatywnych skutków finansowych dla spółki, do czasu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.

To kolejna w ostatnim czasie niekorzystna dla spółki decyzja związana ze sporem z organem skarbowym. Poznański WSA oddalił skargę Komputronika na decyzje IAS dotyczące blisko 40 mln zł VAT za marzec – maj 2014 r. Spółka zapowiedziała skargi kasacyjne do NSA na te wyroki.