Wielkopolski UCS wydał decyzję dotyczącą Komputronika. Podwyższył CIT za rok podatkowy 2014 (1 kwietnia 2014 r. – 31 marca 2015 r.) o 1,34 mln zł, w porównaniu do podatku już zapłaconego przez spółkę (5,37 mln zł).

Skarbówka zarzuciła spółce zawyżenie kosztów uzyskania przychodu. Otóż Komputronik wykazał w kosztach wydatki z tytułu opłat licencyjnych, poniesione w związku używaniem znaków towarowych będących własnością spółki powiązanej – Komputronik Signum. Zdaniem UCS te należności licencyjne „nie odzwierciedlają transakcji, jakie zawarłyby między sobą podmioty niepowiązane”.

Komputronik nie zgadza się z tą oceną. Uważa, że opłaty były zasadne. Analizuje możliwość odwołania od decyzji UCS.

Należności licencyjne za rok podatkowy 2014 według poznańskiej grupy były należne na podstawie umowy licencji zawartej pomiędzy Komputronikiem a Komputronik Signum, dotyczącej znaków towarowych wykorzystywanych w działalności komercyjnej przez Komputronika.

UCS musi uzbroić się w cierpliwość

Komputronik od marca 2020 r. jest objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym. Tym samym skarbówka nie może egzekwować naliczonej kwoty. Zobowiązanie zostanie objęte układem.

Przypomnijmy, że poznańska spółka w marcu br. złożyła wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne po tym, jak wielkopolski UCS, delegatura w Lesznie, wydał Komputronikowi decyzje ws. VAT za marzec – maj 2014 r. na sumę 39,2 mln zł (ok. 60 mln zł łącznie z odsetkami). Spółka złożyła odwołanie.

Wygląda na to, że organy skarbowe wzięły się za prześwietlanie rozliczeń dotyczący licencji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Niedawno mazowiecki UCS zakwestionował wysokość opłat licencyjnych Play na rzecz jednej ze spółek.