Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił decyzję Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego z września 2021 r. oraz decyzję I instancji skarbówki dotyczącą CIT za rok obrotowy 2013/2014 (1 kwietnia 2013 r. – 31 marca 2014 r.). Wartość sporu wynosi blisko 1,5 mln zł plus odsetki. Wyrok nie jest prawomocny.

Jak informuje Komputronik, sąd podzielił stanowisko spółki, iż miało miejsce niewłaściwe zastosowanie przez organ podatkowy mechanizmu recharakteryzacji w stosunku do rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej.

Trwają natomiast postępowania obejmujące inne okresy rozliczeniowe. W minionych latach wielkopolska skarbówka zakwestionowała szereg rozliczeń CIT Komputronika.

Np. UCS wydał decyzję dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrachunkowy 2014/2015 (1 kwietnia 2014 r. – 31 marca 2015 r.), domagając się 1,34 mln zł dopłaty do już zapłaconego podatku plus odsetki. Sprawa jest obecnie w WSA.

Skarbówka oczekuje także dodatkowo 1,09 mln zł CIT oraz odsetki za rok 2015/2016, twierdząc że Komputronik zawyżył koszty uzyskania przychodu. Tutaj także głos zabierze WSA.

UCS wydał też decyzję na kwotę 1,14 mln zł za rok 2016/2017.

Ponieważ zobowiązania te powstały przed 10 marca 2020 r., czyli przed otwarciem postępowania sanacyjnego wobec Komputronika, zostaną one objęte układem.
Komputronik nie zgadza się natomiast z ustaleniami i oceną prawną zawartą w wymienionych decyzjach.