W II kw. br. (I kw. roku obrachunkowego) grupa Komputronik odnotowała spadek przychodów o 17,2 proc. r/r, do 382,2 mln zł. Miała stratę operacyjną w wysokości 6,5 mln zł (rok wcześniej było 1,1 mln zł zysku) i stratę netto 6,3 mln zł (rok wcześniej -0,85 mln zł).

Zarząd wyjaśnia mniejszą sprzedaż ograniczeniem limitów ubezpieczeniowych, przyznanych dostawcom spółki. Problem był widoczny już w I kw. br. (IV kw. poprzedniego roku obrachunkowego), ale skutki tych ograniczeń w postaci redukcji obrotów handlowych skumulowały się w II kw. 2019 r. – twierdzi zarząd. Według niego decyzje ubezpieczycieli są związane z ciągnącymi się od kilku lat kontrolami podatkowymi dotyczącymi VAT.

Komputronik informuje, że złożył wniosek o ich przyspieszenie. Skarbówka miała zadeklarować, że zakończy kontrole najpóźniej do końca października br.

Według spółki koniec kontroli nie powinien przynieść negatywnych skutków finansowych. Zarząd liczy natomiast na zwiększenie dostępu do limitów ubezpieczeniowych i finansowania bankowego, a tym samym na wzrost sprzedaży i poszerzenie dostępności oferty.

Czyszczenie magazynu

Aby zapewnić płynność w II kw., Komputronik zdecydował się na wyprzedaże, schodząc z magazynu o wartości 217,4 mln zł na początku kwartału do 190,3 mln zł. Skutkiem obniżek cen był niższy o 23 proc. (r/r) wynik grupy na sprzedaży (38,3 mln zł) przy 10 proc. marży. Zmniejszyło się jednak saldo zobowiązań handlowych z prawie 203 mln zł na początku kwartału do 179,7 mln zł na dzień 30 czerwca br.

Jak wyjaśniono w sprawozdaniu, zmniejszone salda zobowiązań pozostają dostosowane do poziomu limitów kupieckich przyznanych przez dostawców, co umożliwia swobodny zakup towarów, jednak nie daje pełnego komfortu w zakresie dostępności niestrategicznych dla Komputronika grup towarowych.

Zarząd szacuje, że w II kw. wskutek opisanych działań m.in. obroty spadły o ok. 80 mln zł, a zysk brutto na sprzedaży o ok. 10 mln zł. Wartość bonusów posprzedażnych i dopłat była niższa o 1,2 mln zł.

Omawiając wymienione czynniki zarząd traktuje stratę jako sytuację przejściową, która prawdopodobnie nie powtórzy się w kolejnych kwartałach.