Spółki Komputronik SA i Komputronik Biznes przygotowały propozycje układowe dla swoich wierzycieli. Zgodnie z postanowieniem sądu będą oni mieli czas do 31 marca br. na zagłosowanie w sprawie akceptacji propozycji i przedstawionego planu spłaty.

Głosowanie odbędzie się w formie pisemnej. Zarządca dostarczy wierzycielom karty do głosowania. Jeśli wyrażą zgodę na oferowane warunki, Komputronik i Komputronik Biznes będą już o krok od zakończenia procesu restrukturyzacji, który rozpoczął się w marcu 2020 r. Aby doszło do pomyślnego finału, przyjęty układ będzie musiał jeszcze zatwierdzić sąd.

Aby propozycje układowe zostały zaakceptowane, musi je poprzeć co najmniej połowa głosujących wierzycieli, jednocześnie reprezentujących co najmniej 2/3 wartości wierzytelności objętych układem.

10 grup wierzycieli, spłaty do 2028 r.

W propozycjach układowych Komputronika wierzyciele zostali podzieleni na 10 grup. Proponowany czas spłaty zależy od grupy. Zasadniczo ma rozpocząć się w końcu lipca 2022 r. i w zależności od grupy zakończy się najpóźniej w 2028 r.

Największymi wierzycielami spółki, których głos jest kluczowy w ramach głosowania nad układem, są cztery banki finansujące spółkę.

Banki poszły spółce na rękę

Jak zapewnia Komputronik, udało się przekonać banki objęcia wszystkich ich wierzytelności układem, także tych zabezpieczonych na aktywach spółki (nieruchomości, zapasy, wartości niematerialne). Wierzytelności zabezpieczone nie są objęte układem z mocy prawa. Żeby tak się stało, wierzyciel musi wyrazić taką zgodę.

Ponadto wierzyciel posiadający zabezpieczenia rzeczowe może prowadzić egzekucję z tej części majątku także w trakcie postępowania sanacyjnego (może wyegzekwować pełną kwotę powiększoną o odsetki i inne koszty uboczne).

Banki zgodziły się na zaspokojenie ich pełnej wierzytelności w części zabezpieczonej oraz wierzytelności niezabezpieczonych zredukowanych do 25 proc. ich wartości nominalnej (odsetki zostaną umorzone).

Inni wierzyciele skorzystają

Częścią wypracowanego porozumienia z bankami jest dołączenie propozycji układowych z pozostałymi wierzycielami do umów z tymi bankami. Zwiększa to pewność banków, że Komputronik będzie terminowo spłacać wszystkie zobowiązania wg ustalonych wartości i harmonogramu. Spółka przekonuje, że jednocześnie jest to korzystne dla pozostałych wierzycieli – zwiększa pewność otrzymania w terminie uzgodnionych kwot.

Wierzyciele zapewnili o poparciu
„Prace nad propozycjami układowymi trwały bardzo długo. Ostatecznie udało nam się wypracować kompromis i uzyskać zapewnienie o wsparciu przy głosowaniu za zawarciem układu” – zapewnia Wojciech Buczkowski, prezes Grupy Komputronik.

Jakie spłaty proponuje Komputronik

Wierzyciele zaliczeni do grupy strategicznych partnerów biznesowych (dystrybutorzy, producenci) otrzymają spłatę wierzytelności w wysokości 8 tys. zł powiększoną o 40 proc. pozostałej wartości wierzytelności głównej. Odsetki i koszty uboczne zostaną umorzone.

Spłatę na tym samym poziomie zaproponowano instytucjom finansowym, które nie posiadają zabezpieczeń rzeczowych (dotyczy leasingodawców, ubezpieczycieli oraz faktorów).

Podmioty, których wierzytelność nie przekracza kwoty 8 tys. zł otrzymają jednorazowo 100 proc. kwoty głównej bez odsetek.

Pozostali wierzyciele biznesowi, których suma wierzytelności przekroczyła wartość 8 tys. zł mogą liczyć na spłatę 8 tys. zł plus 25 proc. różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a 8 tys. zł.

ZUS otrzyma pełną należność wraz z odsetkami.

Inni wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu opłat publiczno-prawnych otrzymają 16 proc. kwoty wierzytelności.

Również 16 proc. bez odsetek otrzymają wierzyciele z Grupy Komputronik oraz podmioty i osoby powiązane ze spółką.

Szczegółowe propozycje układowe Komputronika można znaleźć tutaj.

Układ lepszy dla wierzycieli niż upadłość

„Nasza badania wykazują, że gdyby wierzyciele nie zgodzili się z przedstawioną propozycją układową i chcieli dochodzić wierzytelności w drodze postępowania upadłościowego, to mogliby liczyć na spłatę wierzytelności w znacznie niższej kwocie niż te uzyskane w ramach układu” – twierdzi Maciej Stradomski, prof. UEP, członek zarządu CMT Advisory, doradca ekonomiczny zarządcy.