Zarząd Komputronika poinformował, że w dniu 6 lipca 2010 roku zawarł z Karen aneks do umowy pożyczki z dnia 18 lipca 2008 roku (wraz z późniejszymi aneksami). Zgodnie z zawartym porozumieniem, termin spłaty pożyczki w wysokości 7 mln zł został przedłużony do 31 grudnia 2010 r. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.
Na podstawie umowy zawartej 18 lipca 2008 r. Komputronik pożyczył od Karen 15 mln zł. Pierwotnie termin spłaty zobowiązania ustalono na 31 grudnia 2008 r.
Wczoraj na zamknięciu sesji na GPW akcje Komputronika kosztowały 11,20 zł, czyli o 1,67 proc. mniej niż dzień wcześniej, a za papiery Karen płacono 1,62 zł (spadek o 1,22 proc.)