W roku obrachunkowym 2020/21 (1 kwietnia 2020 r. – 31 marca 2021 r.). Grupa Komputronik wypracowała 8,76 mln zł zysku netto (rok wcześniej była strata) przy 1,48 mld zł przychodów ze sprzedaży (spadek o ponad 10 proc. r/r) i zysku na działalności operacyjnej w wysokości 22,3 mln zł.

Jednostkowo zysk Komputronik SA był nawet wyższy i wyniósł 9,15 mln zł (rok wcześniej: -120,3 mln zł straty).

Wyniki w pierwszym pełnym roku restrukturyzacji (zaczęła się 10 marca 2020 r.) są więc zdecydowanie lepsze niż w fatalnym roku 2019/2020. Grupa potrafiła wykorzystać koniunkturę na rynku, jednocześnie ograniczając koszty. Co więcej w drugim półroczu widoczny był już wzrost obrotów (o blisko 5 proc. r/r).

Wybrane wyniki grupy Komputronik w roku obrachunkowym 2020/2021

Wybrane dane finansowe (tys. zł)Rok 2020/2021Rok 2019/2020Różnica rok do roku
Przychody ze sprzedaży 1 479 1881 649 170-10,3%
Zysk brutto ze sprzedaży 194 446163 976+18,6%
Marża brutto ze sprzedaży 13,19,9+3,2pp
Zysk operacyjny22 290-50 383
Zysk netto 8 762-83 308
Źródło: Komputronik, sprawozdanie finansowe


Strategia i pilnowanie kosztów

Jak podaje Komputronik, zysk udało się osiągnąć dzięki konsekwentnie wdrażanej strategii, przemyślanemu zarządzaniu asortymentem z kluczowych dla firmy kategorii produktowych oraz rozwojowi portfela usług. Nie bez znaczenia była umiejętność szybkiego dostosowywania oferty do zmieniających się potrzeb rynkowych.

„Rygorystyczna polityka zarządzania kosztami, uwzględniająca jednocześnie potrzebę uczciwego wynagradzania pracowników oraz premiowania osiągania ponadprzeciętnych wyników, umożliwiły odzyskanie rentowności w każdym kwartale minionego roku finansowego” – poinformował prezes Wojciech Buczkowski w liście do akcjonariuszy.

Koszty sprzedaży zostały ścięte o ponad 15 proc., a ogólnego zarządu – o blisko 40 proc. (w sumie koszty SG&A zredukowano o 20,1 proc., do 160,3 mln zł).

Dostawcy kontynuują współpracę

Jak zapewnił prezes, niemal wszyscy dostawcy kontynuują współpracę ze spółkę, a wielu chce zwiększyć zaangażowanie.

„Jestem przekonany, że w kolejnych miesiącach dalej będziemy umacniać swoją pozycję i zwiększać udziały na rynku. Dalej chcemy kontynuować obraną ścieżkę wzrostu” – komentuje Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika.

Plany na przyszłość

Spółka zamierza kontynuować strategię rozwoju kluczowych kategorii produktowych i działania omnichannel, które pozwolą zwiększyć wolumen obrotów. Zapowiedziano działania marketingowe budujące atrakcyjność marki.
Równolegle grupa Komputronik będzie rozwijać sprzedaż usług w kanale B2B, w którym zamierza pozyskiwać nowe kontrakty i rozbudowywać portfolio klientów.