Minęło ponad 6 miesięcy od czasu, gdy poznański sąd rejonowy wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu sanacyjnego wobec Komputronik SA oraz Komputronik Biznes na wniosek obu spółek.

Skarbówka chce w sumie ok. 60 mln zł ws. VAT
Zarząd grupy złożył wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego po decyzji kontroli podatkowej z początku marca br. Urzędnik z leszczyńskiego oddziału poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego po blisko pięciu latach kontroli wydał negatywną decyzję dotyczącą VAT za marzec, kwiecień i maj 2014 r. na sumę 39,2 mln zł (do tego dochodzi ok. 19 mln zł odsetek). W opinii zarządu Komputronika oraz – jak twierdzi spółka – opinii niezależnych ekspertów, decyzja była rażąco bezpodstawna i zawierała wiele błędów formalnych. Złożono odwołanie do II instancji.

Komputronik podsumował półrocze sanacji. Przekonuje, że sprawy idą w dobrym kierunku.

Jak wylicza, we współpracy z zarządcą – Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja – dokonano zabezpieczenia najbardziej newralgicznych obszarów, przychodów oraz majątku spółki.

Od zwolnień do umów z dostawcami

Wśród podjętych działań wymieniono redukcję zatrudnienia o blisko 16 proc., audyt rentowności umów najmu lokali ze sklepami Komputronika i w efekcie odstąpienie od 10 z 26 umów. Obecnie cała sieć handlowa grupy liczy 212 sklepów agencyjnych i partnerskich.

W kolejnych krokach skupiono się na poprawie działalności operacyjnej. Według zapewnień spółka wspierana przez zarządcę sanacyjnego udrożniła współpracę z niemal wszystkimi dotychczasowymi dostawcami (wartościowy udział na poziomie 98 proc. zakupów), a w ostatnich tygodniach podpisano wiele porozumień handlowych i wznowiono współpracę bezpośrednią z kluczowymi dostawcami.

Komputronik utrzymuje, że systematycznie poprawia dostępność produktów, wzrasta ilość towarów w magazynie centralnym i w magazynach salonowych.

Klienci kupują mobilnie

Odnotowano również wzmożony ruch w e-sklepie Komputronik.pl. Ponad 50 proc. odsłon pochodzi z urządzeń mobilnych. Rośnie udział e-sprzedaży w całkowitych obrotach.

W okresie kwiecień – maj 2020 r. sprzedaż wyniosła 75,7 proc. wartości sprzed roku (sprzedaż detaliczna stanowiła 66 proc. wartości sprzedaży), a zysk na sprzedaży stanowił 67,9 proc. dochodu okresu porównawczego (zysk ze sprzedaży detalicznej wyniósł 78,4 proc. zysku okresu porównawczego).

Rok wcześniej w całym I kw. roku obrachunkowego 2019 Komputronik miał 338,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 30,2 mln zł zysku brutto na sprzedaży i stratę netto (-0,24 mln zł).

Więcej w dystrybucji

Grupa Komputronik donosi również, że notuje wzrost sprzedaży dystrybucyjnej. Widać odbicie w ilości i wartości zamówień względem marca i kwietnia, rośnie także wartość obrotu i aktywności partnerów spółki.

W ostatnich tygodniach grupa Komputronik wraz z zarządcą skończyła opracowywanie planu restrukturyzacyjnego, który na koniec sierpnia złożyła do sądu.

Plan wskazuje m.in. 7 kluczowych obszarów rozwoju. Przedstawiono również projekcję wyników finansowych na najbliższe lata (nie są to prognozy), które zakładają poprawę rentowności w kolejnych latach.

Przekonać radę wierzycieli

Teraz nadchodzi istotny moment procesu sanacji – akceptacja planu restrukturyzacyjnego przed radę wierzycieli. Rady dla obu znajdujących się w sanacji spółek grupy powołano w czerwcu br. W każdej z nich jest po 5 członków – przedstawicieli firm, banków i jednostek publicznych, oraz po 2 zastępców.

„Pełną wersję planu restrukturyzacyjnego, wraz z dodatkowymi objaśnieniami, przedstawimy na najbliższej radzie wierzycieli. Wierzymy, że zostanie on pozytywnie zaopiniowany, co pozwoli przystąpić do fazy systematycznej realizacji naszych planów” – mówi Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika. Niedawno podsumował, że restrukturyzacja w grupie przyspieszyła w minionych miesiącach.

Proces sanacji pozytywnie ocenia zarządca – Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja. Chwali determinację spółki.

„Z punktu widzenia sprawności procesu sądowego i doprowadzenia do finału, jakim jest przyjęcie układu, bardzo ważne jest terminowe realizowanie określonych kamieni milowych, takich jak plan restrukturyzacyjny czy spis wierzytelności. Ale najważniejsza dla powodzenia procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest praca organiczna, jaką należy wykonać każdego dnia, aby od pojedynczej drobnej zmiany dojść do przeobrażenia i wzmocnienia całości. Ten ogrom pracy spółka realizuje z godną podziwu determinacją. Przed nami decydujący moment przekonania rady wierzycieli do pozytywnego zaopiniowania planu restrukturyzacyjnego” – komentuje Anna Michalska, prokurent Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, która odpowiada za proces sanacyjny w ramach biura zarządcy.

Co dalej z sanacją
Kolejnym etapem procesu będzie akceptacja planu restrukturyzacyjnego, a następnie złożenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności, aby w następnym kroku przedstawić propozycje układowe i przeprowadzić zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.