Komputronik szacuje, że do 14 września br. strony kompleksowej ugody między grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy i innymi podmiotami, zawartej w listopadzie ub.r., wykonają wszelkie obowiązki związane z wypełnieniem tzw. warunków zawieszających (niezbędnych do ostatecznego zakończenia sporów). Data wynika z podpisanego kilka dni temu aneksu do ugody.

Spółka poinformowała, że 28 czerwca br. spełniono częściowo kolejny warunek zawieszający, jakim jest zawarcie ugody przed sądem w Szczecinie. W maju br. całkowicie spełniono jeden z warunków, dotyczący przeniesienia własności nieruchomości.

Następny wymóg to zawarcie ugody przed sądem w Poznaniu. W tym drugim przypadku uzgodniono również alternatywę, dotyczącą przeniesienia prawa do nieruchomości.

Ugoda ma ostatecznie zakończyć spory finansowe, prawne i inne, jakie narastały przez lata między stronami umowy inwestycyjnej w 2010 r., dotyczącej sprzedaży Karenu (obecnie CCE).