Marek Szydłowski został nowym dyrektorem biura prawnego grupy Komputronik. Jego głównym zadaniem będzie prowadzenie działu zabezpieczającego formalnie działalność grupy oraz zwiększenie efektywności procesowej. Będzie również zaangażowany w proces sanacyjny, którym objęte są spółki należące do grupy Komputronik. Do zadań Marka Szydłowskiego należy koordynacja wewnętrznego zespołu radców prawnych i współpraca z zewnętrznymi kancelariami.

Marek Szydłowski jest radcą prawnym, specjalizuje się w przepisach dotyczących przedsiębiorstw z sektora mediów, a w szczególności w prawie autorskim, reklamy i internetu. Posiada również szeroką wiedzę z zakresu prawa spółek, rynków kapitałowych i pracy.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, a także wiceprezesem Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Od października 2011 r. jest wpisany na Listę Ekspertów Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji jako ekspert ds. rynku mediów elektronicznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmie doradczej Coopers & Lybrand (obecnie część PricewaterhouseCoopers), gdzie zajmował się doradztwem podatkowym i prawnym w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć oraz prawa papierów wartościowych.

W latach 2000-2002 był dyrektorem ds. prawnych i członkiem zarządu Provident Polska. Od 2002 do 2009 r. zajmował stanowisko dyrektora działu prawnego w Agorze. W latach 2005–2009 był wiceprezesem zarządu Fundacji Agory.

W latach 2007–2009 był przedstawicielem Izby Wydawców Prasy w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Gazet (ENPA). W latach 2010 – 2013 zasiadał w Komisji Prawa Autorskiego. Od czerwca 2013 r. do marca 2019 r. był głównym prawnikiem w grupie TVN, a od października 2016 r. również członkiem zarządu TVN SA.

Marek Szydłowski jest absolwentem wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 r. ukończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.