Walne zgromadzenie Komputronika podjęło uchwałę o przeznaczeniu całej kwoty zysku z minionego roku obrotowego (zakończył się 31 marca br.) na kapitał zapasowy. Zysk spółki jednostkowo wyniósł w tym okresie 9,49 mln zł.

W roku obrotowym 2017 spółka miała 19,99 mln zł straty. Na pokrycie straty z poprzednich lat zostanie przeznaczone 526 tys. zł z kapitału zapasowego – postanowiło walne.

Ponadto zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu zysku spółki lat 2012 i 2014 r. w łącznej kwocie blisko 41 tys. zł na kapitał rezerwowy.

Cała grupa Komputronik w roku rozrachunkowym 2018 (1 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2019 r.) wypracowała 7,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec ponad 37 mln zł straty w roku 2017.