Poznański sąd gospodarczy odrzucił pozew CCE we wrześniu 2011 r. Teraz Komputronik doczekał się klauzuli wykonalności wyroku. Były Karen domagał od poznańskiej firmy 1,87 mln zł twierdząc, że Komputronik jest mu winien pieniądze z tytułu nierozliczonych należności handlowych. Rok temu do sądu trafił pozew w tej sprawie. Komputronik odrzucał żądanie twierdząc, że długu nie ma, bo wierzytelności handlowe wobec CCE są potrącane z należności z weksla byłego Karenu (na kwotę 5 mln zł), które CCE musi uregulować. Sąd potwierdził prawidłowość tych rozliczeń.