Dywidendę w wysokości 12 gr za każdą posiadaną akcję spółka miała wypłacić w listopadzie – tak postanowiło walne zgromadzenia akcjonariuszy 26 września. Okazało się jednak, że błędnie wskazano wysokość zysku do podziału, czyli kwotę 1,149 mln zł. To za mało, żeby wszyscy uprawnieni dostali po 12 gr. Zapomniano o akcjach menedżerskich. W konsekwencji procedura wypłaty została wstrzymana. Żeby ją wznowić, trzeba ponownie zwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy, które uchwali podział zysku już we właściwej wysokości.

 

Zarząd Komputronika zapewnia, że chce załatwić sprawę jak najszybciej, tak aby pieniądze trafiły do udziałowców w wyznaczonym wcześniej terminie – dzień dywidendy ustalono na 5 października, a dzień wypłaty na 15 listopada br.