Rozprawy celem zatwierdzenia przez sąd układów z wierzycielami, zawartych przez Komputronik SA i Komputronik Biznes, wyznaczono na 28 września br. To finalny akcent postępowań restrukturyzacyjnych obu spółek. Postanowienie o zatwierdzeniu układów, a następnie ich uprawomocnienie się oznacza formalny koniec sanacji największych firm grupy, która rozpoczęła się w marcu 2020 r.

Wiosną Komputronik liczył, iż cała procedura zakończy się w lipcu br.

Zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym na postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu można wnieść zażalenie w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Po oddaleniu zażaleń, a w przypadku ich braku, po upływie terminu do ich wniesienia, układ staje się prawomocny i postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone. Wówczas spółki Komputronika przystąpią do realizacji układu, w tym spłaty uzgodnionych wierzytelności.

Wierzycieli podzielono na 10 grup, a spłaty w zależności od grupy mają potrwać maksymalnie do 2028 r.

Grupa Komputronik w roku obrotowym 2021/22 (1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 r.) osiągnęła 1,773 mld zł przychodów (wzrost o 19,9 proc. r/r) oraz 14,62 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom wobec 8,85 mln zł rok wcześniej. Średnia marża na sprzedaży sięgnęła 12,8 proc.