Zysk netto oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 6,73 mln zł, tj. o 50,5 proc. więcej niż rok wcześniej (na wyniki miało wpływ zawarcie ugody z Clean&Carbon Energy). Oczyszczony jednostkowy zysk netto zamknął się natomiast w kwocie 6,38 mln zł (wzrost o 86,5 proc.).

W minionych dwóch kwartałach znacznie wzrósł skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Komputronika – o 75,7 proc., do 13,88 mln zł, co zostało osiągnięte bez wpływu zdarzeń jednorazowych. Wynik EBIDTA to 17,94 mln zł (+74,4 proc.). Cykl konwersji gotówki wyniósł 22 dni (rok temu – 23). Grupa ma do dyspozycji więcej środków pieniężnych – saldo w I poł. roku obrotowego powiększyło się o 11,6 mln zł. Zarząd poinformował, że Komputronik uzyskał ostatnio wyższe limity kredytowe u ubezpieczycieli, mimo że w tym roku podchodzą oni bardziej restrykcyjnie do podmiotów z branży.


Marże stabilne 

Prezes Wojciech Buczkowski zwrócił uwagę na niemal dwukrotnie szybszą dynamikę wzrostu zysku na sprzedaży w porównaniu ze wzrostem kosztów – w III kw.  br. zysk brutto na sprzedaży Komputronika wyniósł 75,12 mln zł (wzrost o 18,2 proc.), a koszty działalności grupy zwiększyły się natomiast o 9,3 proc. W porównaniu z I poł. poprzedniego roku obrotowego spadła natomiast średnia marża w ujęciu procentowym, co spółka wyjaśnia rosnącym udziałem sprzedaży z niższymi marżami (ale też przy niższych kosztach), zwłaszcza eksportu. W minionym półroczu miał on już 27 proc. udziału w obrotach Komputronika (zbyt w tym segmencie zwiększył się o 11 proc. r/r). Jak zapewnił Wojciech Buczkowski, marże w sprzedaży konsumenckiej są stabilne.

– Dobry wynik jest efektem wzrostu sprzedaży we wszystkich kanałach – podsumował Krzysztof Nowak, odpowiedzialny za finanse członek zarządu Komputronika. – Bardzo prawdopodobne staje się osiągnięcie 2 mld zł obrotów w całym roku finansowym.

Według informacji spółki w tym roku najbardziej zwiększyła się sprzedaż do przedsiębiorstw (o 63 proc..). Spółka Komputronik Biznes rozwija m.in. nowy dział – Health Care, z rozwiązaniami dla służby zdrowia. Według informacji przedstawicieli spółki start nowej działalności jest obiecujący. W roku 2014/2015 Komputronik Biznes powinien osiągnąć ok. 150 mln zł przychodów. W przyszłym roku finansowym przewidywana jest dwucyfrowa dynamika wzrostu.

Sprzedaż w salonach własnych, agencyjnych i przez Internet była większa o 26,5 proc. niż rok wcześniej, natomiast w całym segmencie B2C – o 23 proc. Według Wojciecha Buczkowskiego rosnąca sprzedaż jest m.in. efektem oparcia oferty konsumenckiej na 3 elementach, które jego zdaniem cenią klienci: umiarkowane ceny, fachowe doradztwo oraz duży wybór i duża dostępność towaru.

 

Większe sklepy

Spółka poinformowała, że nadal powiększa liczbę salonów agencyjnych. Pod koniec listopada br. było ich 58. Salony franczyzowe i agencyjne nadal będą rozwijane, Komputronik testuje już natomiast nową koncepcję na rynku detalicznym -powiększone salony w celu lepszej ekspozycji towaru. Jeden z takich obiektów o powierzchni 200 m kw. otwarto przed miesiącem w Radomiu. Komputronik na razie będzie miał kilka takich większych sklepów. W przyszłym roku nastąpi ocena, jak zmiana wpłynęła na sprzedaż i od tego zależy jej dalsze wdrażanie.

Wśród kierunków rozwoju spółki wymieniono wzrost sprzedaży w Niemczech. Jak zapewnia prezes Komputronika, obroty za Odrą rosną z tygodnia na tydzień. W grudniu br. planowane są przychody na poziomie ok. 300 tys. euro. Spółka liczy na niemiecki e-sklep, który ruszy w I poł. grudnia br. Będzie obsługiwany z Polski, co ograniczy koszt jego funkcjonowania. Szef firmy spodziewa się, że w przyszłym roku efekt działalności sklepu będzie widoczny w wynikach. 

Komputronik zamierza także wprowadzić na rynek więcej produktów marek własnych. Ponadto asortyment będzie poszerzany o nowe branże, w tym osprzęt elektryczny i narzędzia ogrodowe. Nowe kategorie produktów mają pojawić się w Karen.pl. Niedawno uruchomiono nową witrynę e-sklepu. Poznańska spółka planuje także szybki wzrost sprzedaży sprzętu RTV i AGD. Obecnie udział tego typu asortymentu w obrotach Komputronika wynosi ponad 3 proc.