Poznański sąd restrukturyzacyjny 15 marca br. stwierdził prawomocność postanowienia z 28 września 2022 r. o zatwierdzeniu układu Komputronika. Postanowienie jest prawomocne od 1 grudnia 2022 r.

Komputronik przystępuje do realizacji układu, przegłosowanego mniej więcej rok temu. Poinformował o terminach płatności, wynikających z harmonogramu i warunków układu.

Dla wierzycieli z grup III-IX harmonogram przewiduje 24 raty płatne w odstępach kwartalnych, począwszy od 30 kwietnia 2023 r. Ostatnia rata zostanie uregulowana 31 stycznia 2029 r.

W przypadku wierzycieli zaliczanych do grupy X spłata nastąpi jednorazowo do 31 lipca 2023 r.

Wierzyciele z grupy I zostaną zaspokojeni zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, z tym że terminy zależą od tego, czy wierzytelność jest zabezpieczona na nieruchomości Komputronika czy też w inny sposób.

Wierzyciele z grupy II otrzymają należność wraz ze spłatą ostatniej raty dla grupy III, tj. 31 stycznia 2029 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania Komputronika z tytułu zawarcia układu wynosiły 142 mln zł.

Jestem przekonany, że prawomocny wyrok sądu wzmocni naszą wiarygodność w oczach naszych partnerów. To dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki temu będziemy mogli starać się o lepsze warunki finansowania naszej działalności” – komentował w styczniu br. koniec sanacji prezes Komputronika, Wojciech Buczkowski.