Jak informuje Komputronik, przeprowadzona przez spółkę analiza wykazała, że wartość publikowanych co miesiąc danych sprzedażowych jest neutralna dla rynku. Z tego powodu nie będą one już zamieszczane. Spółka będzie raportować wyniki w sprawozdaniach kwartalnych, półrocznych i rocznych. Ostatnie miesięczne dane sprzedażowe, opublikowane przez Komputronik, dotyczyły lipca br.