Formalnego potwierdzenia wykonania wszystkich warunków zawieszających wejście w życie ugody dokonano 20 września.

Zarząd Komputronika informuje, że "w związku z tym traktuje wszelkie oświadczenia woli i wiedzy złożone przez strony w ugodzie, jak również oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń za skuteczne i wiążące dla stron".

Ugoda zawarta w listopadzie 2017 r. ma na celu zakończenie sporów finansowych, prawnych i innych między Komputronikiem, Clean & Carbon Energy i innymi podmiotami, które ciągną się od 2010 r.

W porozumieniu z ub.r. przewidziano m.in. przeniesienia własności kilku nieruchomości. Poznańska spółka zrezygnowała z należności związanych z roszczeniami z tytułu umowy inwestycyjnej (dotyczącej sprzedaży Karenu w 2010 r.) i innych kontraktów (m.in. z rozliczenia weksli dawnego Karenu). Ponadto Komputronik kupi przez zależny podmiot prawo majątkowe do osiągania zysków o wartości do 35 mln zł ze wspólnego przedsięwzięcia wydobywczego.

W ocenie Komputronika strony osiągnęły zrównoważone rozliczenia gospodarcze, mające charakter ekwiwalentny ekonomicznie.

Kolejnym etapem realizacji ugody będzie prawomocne umorzenie wszystkich sporów między spółkami.