W marcu Clean & Carbon Energy oświadczył, że nie chce rozliczenia zobowiązań z Komputronikiem w obligacjach emitowanych przez spółkę (tak ustalono w umowie inwestycyjnej z lipca 2010 r., dotyczącej sprzedaży Karenu firmom związanym z Haliną Paszyńską), lecz zażądał gotówki – prawie 2 mln zł. Poinformował o złożeniu pozwu w tej sprawie. W sprawozdaniu finansowym za rok 2010/2011 Komputronik stwierdził, że w opinii jego prawników uchylenie oświadczenia woli przez CCE jest bezskuteczne, w związku z tym ryzyko dla spółki związane z tą sprawą jest nieistotne. „Wynika to z faktu, że spełnione zostały wszelkie warunki formalno-prawne, w tym decyzje właścicielskie w formie uchwał, związane ze sprzedażą aktywów w zamian za objęcie obligacji. Spółka CCE SA (dawniej Karen SA) skutecznie i nieodwołalnie objęła obligacje wyemitowane przez Komputronika.”

Komputronik nie wykluczył sporu sądowego z CCE, jednak jego zdaniem trudno ustalić prawdopodobieństwo takiego obrotu sprawy, w związku z tym nie utworzono rezerw na pokrycie kosztów postępowania.