Komputronik Biznes zajmie się realizacją projektu w ramach „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Dostarczy m.in. 1885 komputerów HP z oprogramowaniem, zajmie się wdrożeniem sprzętu i szkoleniem użytkowników. Wraz z Polkomtelem będzie świadczył usługę dostępu do Internetu. Umowa obejmuje także ubezpieczenia, gwarancje, serwis i helpdesk. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wsparcie przeznaczono dla mieszkańców województwa, zagrożonych wykluczeniem ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Osoby te mają uzyskać dostęp do Internetu i odpowiednią wiedzę. Projektem objęto m.in. 353 niepełnosprawnych, którzy otrzymają monitory brajlowskie i odpowiednie oprogramowanie dla osób niedowidzących.

Wygrana jest pierwszym dużym sukcesem niedawno utworzonego Działu Przetargów Publicznych w Kompuitronik Biznes. W postępowaniu uczestniczyły także Infomex, Koncept oraz konsorcja Integrated Solutions i PC Factory.