Suma wszystkich wierzytelności Komputronik SA umieszczonych w spisie wierzytelności wyniosła 437,913 mln zł, po korekcie złożonej 5 lutego br. przez zarządcę sanacyjnego – poinformowała spółka w sprawozdaniu finansowym.

Według zaktualizowanego spisu kwota wierzytelności objętych układem, z wyłączeniem tych traktowanych jako warunkowe (art. 80 pkt. 3 prawa restrukturyzacyjnego), wynosi 180,4 mln zł, w tym wobec podmiotów powiązanych: bez mała 26 mln zł, natomiast kwota wierzytelności pozaukładowych: 94,8 mln zł.

Skorygowano również spis wierzytelności Komputronik Biznes.

Suma wszystkich wierzytelności umieszczonych w spisie tej spółki wyniosła 228,973 mln zł.

W tym wierzytelności Komputronik Biznes objęte układem z wyłączeniem wierzytelności traktowanych jako warunkowe (art. 80 ust. 3 prawa restrukturyzacyjnego): 50,3 mln zł, w tym wobec podmiotów powiązanych: 31,8 mln zł. W tej spółce nie ma wierzytelności pozaukładowych.

Zmiany w górę i w dół

W porównaniu ze spisami złożonymi w październiku 2020 r. zmieniły się sumy wierzytelności.

O ponad 2 mln zł (z 440 mln zł) zmniejszyła się suma w spisie wierzytelności Komputronik SA. Niższa jest kwota objęta układem – spadła z ok. 213 mln zł do 180 mln zł.

Wyższa jest natomiast suma w spisie dla Komputronik Biznes (wzrost ze 185,1 mln zł w porównaniu z październikiem). Suma wierzytelności objętych układem pozostała natomiast niemal identyczna jak poprzednio.

W sumie kwota wierzytelności układowych obu spółek po zmianach wynosi 230,7 mln zł, o ponad 30 mln zł mniej niż jesienią ub.r.

„Konieczność dokonania zmian jest efektem ponownej weryfikacji treści spisów wierzytelności, podczas której uwzględniono nowe dokumenty oraz dokonane przez wierzycieli potrącenia, a także wypłaty odszkodowań oraz gwarancji bankowych. Skorygowano także błędy i nieścisłości oraz omyłkowo pominięte dokumenty” – wyjaśnia zarząd w sprawozdaniu.

Kolejny etap sanacji

Komputronik i Komputronik Biznes są od blisko roku (10 marca 2020 r.) w trakcie postępowania sanacyjnego. Zatwierdzenie spisów wierzytelności przez sędziego-komisarza jest konieczne do zwołania zgromadzeń wierzycieli i rozpoczęcia czynności zmierzających do głosowania nad układem.