Dobra koniunktura i większa efektywność operacyjna poprawiła wyniki Komputronika – na co wskazują wstępne szacunkowe skonsolidowane dane grupy za rok 2021/2022 (1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 r.). Sprzedaż okazała się wyższa o ponad 290 mln zł wobec poprzedniego roku.

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat grupy Komputronik za rok obrotowy 2021/2022 – dane szacunkowe (wartości bez VAT):

– przychody ze sprzedaży: 1 773,5 mln zł wobec 1 479,2 mln zł za rok 2020/2021 (wzrost o 20 proc.),
– zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 227,4 mln zł (wzrost o 17 proc.)
– zysk operacyjny: 30 mln zł (wzrost o 36 proc.),
– zysk przed opodatkowaniem: 20,9 mln zł (wzrost o 74 proc.),
– zysk EBITDA: 50,7 mln zł (wzrost o 16 proc.).

Spółka zaznacza, że dane mają charakter wstępny i mogą różnić się od tych, które zostaną zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021/2022 po zakończeniu badania przez audytorów. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane 30 czerwca br.

W ocenie zarządu wyniki finansowe za rok 2021/2022 potwierdzają prawidłową realizację procesu restrukturyzacyjnego, zwłaszcza w obszarze procesów operacyjnych i kosztowych. Komputronik SA i Komputronik Biznes są bliskie zakończenia sanacji po przyjęciu propozycji układowych przez wierzycieli.

Po 3 kwartałach roku obrotowego 2021/2022 skonsolidowane przychody Komputronika wyniosły 1,34 mld zł (+23 proc.), a zysk netto 10,5 mln zł (+36 proc.).

Wcześniej spółka podała szacunkowe jednostkowe wyniki za rok 2021/2022 – sprzedaż wzrosła o 20,1 proc., a zysk przed opodatkowaniem o 56 proc.