Komputronik osiągnął 14,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom w roku obrotowym 2021/2022 (1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 r.), wobec 8,85 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 1,773 mld zł (wzrost o 19,9 proc.). Średnia marża na sprzedaży sięgnęła 12,8 proc. EBITDA poprawiła się natomiast do 50,3 mln zł wobec 43,5 mln zł rok wcześniej.

Źródło: sprawozdanie finansowe

W minionym roku sytuacja pandemiczna zwiększyła zapotrzebowanie na rozwiązania IT. Z kolei wzrost sprzedaży pociągnął za sobą wyższe koszty związane z wolumenem sprzedaży, jak i kosztów stałych.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu były wyższe o 20 proc. r/r (192,4 mln zł). Natomiast wobec przychodów utrzymały się na poziomie z ub.r. (10,9 proc.).

Na dzień 31 marca 2022 r. stan zapasów wzrósł do prawie 170 mln zł, a wskaźnik ich rotacji utrzymał się na poziomie z ub.r. (38 dni). Do 18 dni z 20 skrócił się czas rotacji należności.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Komputronik SA w roku 2021/2022 wyniósł 13,45 mln zł wobec 9,15 mln zł rok wcześniej.

Źródło: sprawozdanie finansowe

Makroekonomiczne czarne chmury

Komputronik wchodzi w nowy etap swojej działalności, kończąc proces restrukturyzacji rozpoczęty w marcu 2020 r. (wierzyciele głosując w br. zaakceptowali układ), jednak początek roku finansowego następuje w czasie, gdy pogarsza się otoczenie makroekomiczne.

Wojna, inflacja, wyższe koszty energii, surowców, wzrost stóp procentowych mają wpływ na klientów – zauważa spółka. Ograniczają popyt, powodują wstrzymywanie inwestycji.

„Z pewnością czeka nas trudniejszy okres funkcjonowania na rynku” – uważa prezes Komputronika, Wojciech Buczkowski.

Jednocześnie deklaruje działania, by stawić czoła nowym wyzwaniom i skorzystać w przyszłości z poprawy koniunktury. Wskazuje też na mocne strony grupy.

Większa sprzedaż w internecie i salonach

Jak zapewnia prezes, Komputronik osiąga dobre dynamiki wzrostu sprzedaży e-commerce, rośnie też sprzedaż we wszystkich salonach, coraz więcej konsumentów i małych firm korzysta z poszerzanej oferty usługowej.

Komputronik Biznes zyskuje dzięki złożonym projektom
Z kolei Komputronik Biznes według prezesa znacznie poprawił strukturę przychodów. Przeważająca część zysków pochodzi z realizacji większych skomplikowanych projektów wdrożeniowych – obejmujących integrację sprzętu, wdrożenie oprogramowania oraz zapewnianie wsparcia i serwisu w całym okresie użytkowania przez klientów – informuje szef grupy.

Rośnie znaczenie serwerów, storage’u, oprogramowania

W roku 2021 największy udział w sprzedaży Komputronika miały notebooki, smartfony, stacjonarne PC, peryferia (drukarki, monitory, projektory), komponenty PC oraz akcesoria komputerowe i biurowe (tusze i tonery).

Jak podaje Komputronik, rosnące znacznie mają produkty serwerowe i pamięć masowa, kontynuowany jest rozwój sprzedaży w takich grupach jak oprogramowanie i materiały eksploatacyjne. Poszerzanie współpracy z Microsoftem przynosi efekty w postaci wzrostu rentowności i zdobywaniu nowych klientów w średnich i dużych przedsiębiorstwach – twierdzi spółka. Ponadto Komputronik Biznes ma dział B&R, zajmujący się tworzeniem oprogramowania.