Sprzedaż PC dostosowanych do obsługi generatywnej sztucznej inteligencji wyniesie prawie 50 mln szt. w 2024 r. Natomiast w 2027 r. będzie ponad trzykrotnie wyższa i sięgnie 167 mln szt. – według IDC.

Eksperci spodziewają się, że za 3 lata PC AI będą stanowić prawie 60 proc. wszystkich wprowadzonych na rynek komputerów na świecie. Chodzi o maszyny ze specyficznymi funkcjami, zaprojektowanymi do obsługi AI.

„Branża PC spieszy się, aby wykorzystać oczekiwane korzyści wynikające z przeniesienia możliwości sztucznej inteligencji z chmury do urządzeń klienckich” – twierdzi Tom Mainelli, wiceprezes w IDC.

Wskazuje na duże zainteresowanie decydentów IT komputerami wyposażonymi w sztuczną inteligencję. Oczekuje się od nich zwiększonej produktywności użytkowników dzięki poprawie wydajności, niższym kosztom wnioskowania oraz korzyściom w postaci prywatności i bezpieczeństwa.

„W ciągu najbliższych kilku lat spodziewamy się, że technologia ta przejdzie z niszy do większości” – mówi wiceprezes.

Przewiduje się, że wiele z komputerów ze sztuczną inteligencją zostanie sprzedanych nabywcom komercyjnym. Konsumenci w nadchodzącej erze PC AI mogą liczyć natomiast na ulepszenia w grach komputerowych i w tworzeniu treści cyfrowych.

Trzy typy PC AI

Do niedawna zadania AI uruchamiano za pomocą CPU, GPU lub na obu czipach. Może to jednak mieć negatywny wpływ na wydajność komputera i żywotność baterii. Dostawcy wprowadzili więc czipy do zadań AI – jednostki przetwarzania neuronowego (NPU), które wydajniej realizują te funkcje.

Jak dotąd IDC zidentyfikowało trzy typy komputerów wyposażonych w NPU.

Pierwsze to PC z NPU o wydajności < 40 tera operacji na sekundę (TOPS), które zazwyczaj umożliwiają lokalne działanie określonych funkcji sztucznej inteligencji w aplikacjach. Qualcomm, Apple, AMD i Intel dostarczają już układy w tej kategorii.

Kolejnymi są komputery z NPU o wydajności 40–60 TOPS i systemem operacyjnym opartym na AI, który umożliwia funkcje sztucznej inteligencji w OS i aplikacjach. Oczekuje się, że Qualcomm, AMD i Intel wprowadzą czipy dla tej kategorii w 2024 r., a Microsoft wdroży odpowiednie aktualizacje w Windows 11.

Natomiast zaawansowane komputery AI to takie, które oferują wydajność NPU ponad 60 TOPS. Na razie żaden z producentów czipów nie ogłosił takich produktów, jednak IDC spodziewa się, że pojawią się one w nadchodzących latach.

Istnieją trzy powody przenoszenia obciążeń AI z chmury do klienta: zwiększenie wydajności poprzez wyeliminowanie podróży w obie strony (PC – cloud – PC), poprawa prywatności i bezpieczeństwa dzięki temu oraz obniżenie kosztów, z uwagi na ograniczenie wydatków na chmurę.