Komputronik poinformował, że warszawski Sąd Apelacyjny odrzucił zażalenie CCE na postanowienie nakładające klauzulę natychmiastowej wykonalności nakazowi zapłaty z weksla dawnego Karenu. Decyzja jest prawomocna. Clean & Carbon Energy musi uregulować należność w wysokości 5 mln zł z odsetkami liczonymi od 31 maja 2008 r. (ponad 7,2 mln zł). Komornik zajął się już windykacją. Sporządzany jest opis i wycena nieruchomości, w celu przygotowania do licytacji.

To nie jedyny sukces w prawniczej batalii z byłym Karenem. Otóż poznański sąd zwolnił aktywa Komputronika zabezpieczone w ub. roku na wniosek CCE. Ustanowiono je w sierpniu 2011 r. na poczet zobowiązań zgłaszanych przez CCE. Zabezpieczono 7,5 mln akcji byłego Karenu, które nadal ma w swoim portfelu poznańska spółka, 2,2 mln udziałów w Contanisimo (firma zależna) oraz nieruchomości w gminie Tanowo. Komputronik miał zakaz ich zbywania i obciążania.

Sąd stwierdził upadek zabezpieczenia w lutym br., a 13 marca Komputronik otrzymał postanowienie w tej sprawie. Jak zapewnia dystrybutor, CCE i powiązane z nim firmy nie mają obecnie żadnych zabezpieczeń ustanowionych na majątku spółki. Komputronik od początku stał na stanowisku że dług, na który powoływało się CCE, nie istnieje. Wyrok nie jest prawomocny, ale zdaniem Komputronika były Karen już nic nie wskóra w tej sprawie, bo minął termin wniesienia pozwu do właściwego sądu.