12 marca br. uległy zmianie adres i numery telefonów warszawskiego oddziału firmy Koma. Nowa siedziba mieści się przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa. Nowe numery telefonów:
– Sekretariat – (0-22) 533-17-17, -18,
– Sekretariat faks – (0-22) 533-17-10,
– Serwis – (0-22) 533-17-11,
– Serwis faks – (0-22) 533-17-12,
– Dział Handlowy – (0-22) 533-17-23, -24, -25,
– Dział Profesjonalnych Usług Inżynierskich – (0-22) 533-17-26, -27, -28, 29.