Polskie oddziały Minolty i Tech Daty podpisały umowę dystrybucyjną dotyczącą drukarek laserowych, kopiarek oraz cyfrowego sprzętu fotograficznego firmy Minolta i Minolta-QMS.