Urząd sprawujący nadzór nad sektorem finansowym i rynkiem kapitałowym modernizuje infrastrukturę sieciową oraz urządzeń końcowych.

W przetargu ogłoszonym w końcu września br. KNF zamówiła 4 przełączniki SAN (2 w zamówieniu podstawowym plus 2 w opcji) z patchcordami światłowodowymi. W sumie zamierzała przeznaczyć na tę inwestycję ponad 7,5 mln zł brutto.

Oferty złożyli:
Apex IT (6,15 mln zł), z przełącznikiem Brocade X6-4
Decsoft (6,27 mln zł), z HPE SN8600B 4-slot Power Pack+ Director Switch
Zakład Systemów Komputerowych ZSK (6,09 mln zł), z Dell Connectrix ED-DCX7-4B
Perfect Displays (6,1 mln zł) z Dell Connectrix ED-DCX6-4B

Wybór KNF padł na ZSK i oferowane przez krakowską firmę urządzenia Della.

Kryteria wyboru stanowiły: cena (60), termin dostawy (20) i termin usunięcia awarii (20).

Dla rozstrzygnięcia przetargu decydujące znaczenie miała cena. W kryteriach pozacenowych wszyscy wykonawcy zadeklarowali usunięcie awarii w ciągu 8 godz. roboczych. Trzy firmy za wyjątkiem Decsoftu zobowiązały się do dostarczenia sprzętu w ciągu 7 dni (Decsoft w 14 dni).

W ramach cen ofertowych oprócz ceny za sprzęt integratorzy deklarowali również koszt wdrożenia. Dla zamówienia podstawowego stawka wahała się od 86 tys. (ZSK) do niemal 195 tys. zł (Decsoft).

KNF wymaga, by przełącznik modularny FC był wykonany w technologii FC minimum 32 Gb/s i zapewnił możliwość pracy portów FC z prędkościami 32, 16, 8 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP lub QSFP. Musi posiadać możliwość instalacji kart rozszerzających o obsługę protokołu FCIP i łączenie na duże odległości za pomocą portów 10GbE oraz 40GbE.

Przełącznik powinien umożliwiać jednoczesne połączenie, z co najmniej 3 innymi switchami modularnymi FC za pomocą połączeń optycznych, które nie mogą używać portów FC z zainstalowanych kartach rozszerzających. Całkowita dostępna przepustowość dedykowanych połączeń z jednego switcha nie może być mniejsza niż 2048 Gb/s. Konfiguracja sieci SAN składająca się z 3 takich samych przełączników wyposażonych w 192 portów każdy (ten sam model) musi zapewniać co najmniej 576 wolnych portów FC do podłączenia urządzeń końcowych, takich jak serwery i macierze.

W pytaniach do KNF pojawiły się zastrzeżenia wykonawców, iż niektóre rozwiązania opisane w SIWZ stosowane są jedynie w urządzeniach Brocade, jednak zamawiający uznał, że zapewniają one uczciwą konkurencję.

Notebooki dla nadzoru finansowego

KNF kupuje również 140 notebooków, na które zarezerwowała 1,1 mln zł brutto.

Oferty złożyli:
Galaxy Systemy Informatyczne (1,25 mln zł)
MBA System (1,09 mln zł)

Kryteria wyboru wykonawcy to: cena (60), termin dostawy (30), termin usunięcia awarii (10).

Tutaj jak na razie nie zapadło rozstrzygnięcie.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego potrzebuje 14-calowy laptopów z ekranami Full HD, 16 GB RAM, dyskiem SSD SATA III lub M.2 256 GB, procesorem z co najmniej 1400 pkt w teście SYSmark 2018 SE Notebook CPU Charts.

Wymagany jest m.in wbudowany modem LTE, oprogramowanie szyfrujące zawartość dysku twardego zgodnie z certyfikatem x.509 i algorytmem szyfrującym AES 128bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa, wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji, Energy Star 6.0.