Przychody Grupy Spyrosoft wzrosły w I kw. 2024 r. o 3,8 proc. r/r do 108,4 mln zł. Marża EBITDA stopniała jednak do 10,9 proc. z 12,2 proc., a zysk netto spadł o 41 proc., do 3,4 mln zł.

„Pierwszy kwartał 2024 roku upłynął pod znakiem utrzymującego się spowolnienia w branży IT. Klienci nadal ograniczają swoje budżety na projekty IT, co widoczne jest w wynikach finansowych firm w całym sektorze” – komentuje Konrad Weiske, prezes Spyrosoftu. Również w ub.r. spółka odczuwała negatywne skutki spowolnienia.

Ponadto wynik w br. obciążyło umocnienie się złotego, gdyż 88 proc. projektów wrocławska grupa realizuje w walutach obcych.

Głównymi rynkami pozostają: DACH (39%), Wielka Brytania (24%), Polska (12%), Stany Zjednoczone (12%) i Skandynawia (7%).

Pozostała „ławka”, wzrost płac wyhamował

„W dalszym ciągu ponosimy również koszty związane z utrzymaniem ławki, czyli grupą pracowników nieprzypisanych do konkretnego projektu” – informuje prezes.

W I kw. br. zatrudnienie utrzymywało się na stabilnym poziomie. Na koniec kwartału liczba współpracowników grupy wyniosła 1498 osób. Pozyskiwano m.in. specjalistów w obszarze AI.

Zarząd w dalszym ciągu obserwuje większą dostępność pracowników, w tym także na rynkach międzynarodowych (co przekłada się na obniżone koszty działań rekrutacyjnych) oraz wyhamowanie wzrostu wynagrodzeń.

Poprawa na rynku dopiero za kilka kwartałów
W ocenie zarządu w kolejnych kwartałach 2024 r. nie należy spodziewać się istotnych zmian względem bieżącej sytuacji biznesowej, a jej poprawa może nastąpić nie wcześniej niż za kilka kwartałów.

Pomimo spowolnienia w sektorze, prezes zwraca uwagę na sukcesy Spyrosoftu – wzrosły przychody z branży motoryzacyjnej, grupa zwiększyła też znacząco skalę działalności w regionie DACH.

W 1 kw. 2024 r. do grona klientów Spyrosoftu dołączyło 37 nowych firm, a łącznie na koniec omawianego kwartału grupa obsługiwała 182 klientów. Zostali odnotowani we wszystkich spółkach należących do grupy, są to to m.in. przedstawiciele branży medycznej i retailu.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Spyrosoft (w mln zł)