Obciążenia związane z bazami danych i zarządzaniem danymi generują największą część wydatków na infrastrukturę informatyczną przedsiębiorstw – wynika z danych IDC za I poł. 2023 r.

W pierwszym półroczu organizacje wydały w tym celu 6,4 mld dol. na serwery i pamięć masową, co stanowi 8,5 proc. całości rynku.

Infrastruktura pod aplikacje biznesowe rośnie najszybciej

Pomimo wysokiego poziomu wydatków, strukturyzowane bazy danych i zarządzanie danymi nie należały do najszybciej rosnących segmentów – wzrost nakładów w I poł. br. wyniósł tylko 1,1 proc. r/r.

Branżowe aplikacje biznesowe odnotowały rekordowy wzrost wartości inwestycji w infrastrukturę do ich obsługi – aż o 33,3 proc. r/r.

W innych obszarach: HR/zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), analityki biznesowej/analizy danych i narzędzi i aplikacji programistycznych odnotowano dwucyfrowy wzrost wydatków na infrastrukturę sprzętową (odpowiednio o 28,5 proc., 10,4 proc. i 10,3 proc.).

Jednakże tylko Business Intelligence/Data Analytics znajduje się w pierwszej piątce w wydatkach na sprzęt, podczas gdy pozostałe dwa obciążenia (HR/zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM) oraz narzędzia i aplikacje programistyczne) zajmują dopiero 15 i 10 miejsce pod względem wydatków firm na moc obliczeniową i storage.

DC-Data-Management-Workloads

Jeśli chodzi o producentów OEM serwerów i pamięci masowej, to firmy najwięcej wydają na ich sprzęt w celu obsługi strukturalnych baz danych i zarządzania danymi.

W miarę przenoszenia obciążeń przedsiębiorstw do chmury publicznej inwestycje we współdzieloną infrastrukturę (bazę sprzętową do świadczenia usług chmury publicznej) będą rosły szybciej niż w dedykowaną infrastrukturę do wszystkich obciążeń.

IDC prognozuje, że w ciągu najbliższych 5 lat wzrost wydatków na systemy obliczeniowe i pamięć masową dla obciążeń natywnych w chmurze będzie prawie dwukrotnie wyższy niż na infrastrukturę obsługującą tradycyjne obciążenia (wzrost średnio o 12,2 proc. co roku, w porównaniu do 6,2 proc.). Tym niemniej tradycyjne obciążenia będą nadal odpowiadać za zdecydowaną większość wydatków (71 proc. w 2027 r.).

Na co będą szły budżety poza chmurą

Wydatki na obciążenia w środowiskach infrastruktury innej niż chmura będą rosły średnio o 1,7 proc. co roku w ciągu najbliższych 5 lat – prognozuje IDC. Przy czym najszybciej mają iść w górę nakłady na obciążenia w zakresie analizy tekstów i multimediów oraz na cykl życia AI (odpowiednio o 9 proc. i 6,1 proc. co roku).

Obciążenia strukturalnymi bazami danych i zarządzaniem danymi, aplikacjami treści i analizą biznesową/analizą danych łącznie będą stanowić 24 proc. wydatków w 2027 r., podczas gdy analityka tekstu i multimediów oraz cykl życia sztucznej inteligencji pochłoną w sumie tylko 11,3 proc. wydatków firm na infrastrukturę poza chmurą w 2027 r.

Wydatki na obciążenia w środowiskach chmurowych i współdzielonej infrastruktury będą rosły w ciągu najbliższych pięciu lat przeciętnie o 11,6 proc., przy czym prym wiodą nakłady na usługi cyfrowe (13,4 mld dol. w 2027 r.) i cykl życia AI (8,1 mld dol., przy pięcioletnim CAGR 15 proc.).