“Raport KIKE – Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy 2007-2013 i rekomendacje do PO PC” [Program Operacyjny Polska Cyfrowa] to pierwsze tak obszerne opracowanie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, które zawiera analizy opracowane w oparciu o doświadczenia operatorów sektora MŚP. Są także wnioski i rekomendacje dotyczące alokacji środków w ramach PO PC.

W publikacji ujęto sporo danych statystycznych, dotyczących finansów, naborów, podpisanych umów. Obszernie zostały omówione przykłady błędów i nadużyć po stronie beneficjentów, co może pomóc uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Raport jest dostępny tutaj.