Komisja chce poznać poglądy obywateli i przedsiębiorstw na temat przepisów obejmujących e-podpis, identyfikację elektroniczną i uwierzytelnianie elektroniczne. Konsultacje są częścią debaty w ramach wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej. Zebrane informacje mają pomóc w opracowaniu optymalnych warunków funkcjonowania podpisu elektronicznego w całej Unii.

Według informacji komisji kwestionariusz, dostępny na stronie internetowej KE, jest adresowany do podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, przemysłu, biznesu, środowisk akademickich i administracji publicznej, zaangażowanych w opracowywanie i wdrażanie identyfikacji oraz uwierzytelniania elektronicznego i e-podpisu. Swoją opinię może wyrazić także zwykły obywatel.

Kwestionariusz jest dostępny na stronie http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en.

Uwagi można wysyłać do 15 kwietnia.