Epacta Systemy Informacyjne wprowadziła do sprzedaży oprogramowanie web.corpo.net. Służy ono do składania zamówień przez Internet oraz pełni funkcje katalogu produktów. Aktualizacja również odbywa się przez Internet.
Do obsługi systemu wystarcza przeglądarka internetowa. System może działać jako działający u klienta interaktywny katalog produktów np. dealera, jak i końcówka systemu, instalowana na notebooku handlowca. Cały katalog produktów znajduje się na dysku lokalnym bądź na płycie CD. Przy okazji aktualizacji katalogu produktów można także nanosić poprawki w końcówkach systemu.
Web.corpo.net jest oparty na Lotus Domino/iNotes, jednak nie jest wymagane posiadanie tego systemu przez klienta.