Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawach o VAT i in., wprowadzający kasy fiskalne działające online, czyli tzw. e-paragony. Od sprzedawców wymagane będzie stosowanie urządzeń, które umożliwią automatyczne przekazywanie danych transakcji (paragony, faktury, a także anulowane zakupy) bezpośrednio do centralnego repozytorium Krajowej Administracji Skarbowej. Tam będą one sprawdzane z pomocą narzędzi analitycznych. System ma umożliwić szybkie wykrycie nadużyć. Nowe przepisy powinny wejść w życie 1 października 2018 r. Nie znaczy to jednak, że od tej chwili wszyscy sprzedawcy i usługodawcy będą musieli posługiwać się kasami online. Zostaną wprowadzane stopniowo.

Zgodnie z projektem obowiązek instalacji tylko takich kas obejmie przedsiębiorców niektórych branż, szczególnie zagrożonych nadużyciami. Póki co nie wskazano konkretnych sektorów. Handel elektroniką jest jednak uznawany przez skarbówkę za jeden z takich ryzykownych obszarów.

W pozostałych przypadkach wymiana starego sprzętu na modele online potrwa kilka lat. Do końca 2018 r. będzie można jeszcze kupować kasy drukujące papierowe paragony, a do końca 2022 r. – urządzenia z elektroniczną ewidencją sprzedaży. Kas starszego typu będzie można używać aż do czasu wycofania ich z eksploatacji.