Trwa sprawdzanie podatników na dużą skalę – wynika z danych KAS, podsumowujących rok 2020. W ub.r. urzędy skarbowe przeprowadziły 2,63 mln czynności sprawdzających, które doprowadziły do ustalenia uszczupleń podatkowych na sumę 5,1 mld zł.

W 2019 r. liczby wynosiły 2,5 mln oraz 3,6 mld zł, czyli statystyka skarbówki wyraźnie się poprawiła – suma wykrytych nieprawidłowości w jeden rok wzrosła o ponad 40 proc.

Źródło: prezentacja Ministerstwa Finansów i KAS „Wspieramy uczciwy biznes. Walczymy z przestępczością ekonomiczną”

„Ktoś może powiedzieć, że tych kontroli jest za dużo, a ktoś, że za mało. Ale naszym celem jest zachowanie równowagi. Krajowa Administracja Skarbowa interweniuje wtedy, gdy narażony jest interes finansów państwa i interes uczciwego biznesu, bo w praktyce te dwa interesy są tożsame” – zapewnia minister finansów, funduszy i polityli regionalnej Tadeusz Kościński.

VAT i WDT/WNT pod szczególnym nadzorem

W 2020 r. po raz kolejny spadła natomiast liczba prowadzonych kontroli celno-skarbowych i podatkowych.

Jak podaje KAS, kontrolerzy koncentrują się na działalności zwiększającej ryzyko niepłacenia podatków lub uzyskiwania nieuprawnionych zwrotów VAT – tutaj szczególnie intensywnie tropią karuzele, fikcyjne dostawy wewnątrzwspólnotowe, ukrywanie nabyć wewnątrzwspólnotowych, wyłudzenia zwrotu VAT.

Źródło: prezentacja Ministerstwa Finansów i KAS „Wspieramy uczciwy biznes. Walczymy z przestępczością ekonomiczną”

W 2020 r. urzędy celno-skarbowe wykonały ponad 2,3 tys. kontroli dotyczących podatków wobec 2,6 tys. w 2019 r.

Poprawiła się natomiast efektywność – wzrosły kwoty wpłat w ustaleniach po tych kontrolach (o 13 proc. w ciągu 6 lat).

Zredukowano również liczbę kontroli podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe. Z 20,4 tys. w 2019 r. do 15,3 tys. w 2020 r.

Źródło: prezentacja Ministerstwa Finansów i KAS „Wspieramy uczciwy biznes. Walczymy z przestępczością ekonomiczną”

KAS: nie jesteśmy uciążliwi

KAS utrzymuje również, że kontrole są mniej uciążliwe dla firm.

„Sama kontrola prowadzona jest jedynie w przypadkach, gdy nieskuteczne okażą się mniej uciążliwe dla podatników metody weryfikacji rozliczeń podatkowych” – zapewnia wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Ulżyli firmom w czasie pandemii
Od początku epidemii, KAS udzieliła podatnikom ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczeń, rozłożenia na raty i in.) na kwotę ok. 6,4 mld zł na mocy ponad 75 tys. decyzji naczelników urzędów skarbowych.

Fikcyjne faktury na 22,2 mld zł

W 2020 r. wykryto ok. 153 tys. fikcyjnych faktur na kwotę 22,2 mld zł brutto. To jeden z priorytetów KAS. Dzięki zmianom legislacyjnym i narzędziom informatycznym, coraz trudniej jest wprowadzić do obiegu fikcyjne faktury – zapewnia skarbówka.

Skarbówka dostała lepsze narzędzia

Jak komentuje KAS, mniejsza liczba kontroli to przede wszystkim efekt wdrożenia narzędzi informatycznych, usprawniających typowanie firm do sprawdzenia i prowadzenie kontroli.

Są to m.in. system STIR oraz pliki JPK.

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia m.in. porównywanie danych o przepływach finansowych przedsiębiorstw, co ułatwia wychwycenie wyłudzeń VAT-u.

Z danych wynika, że KAS blokuje coraz więcej kont przedsiębiorstw w oparciu o dane tego systemu.

W 2020 r. zablokowano 96,15 mln zł na ponad 1 tys. rachunków bankowych należących do 196 firm, podczas gdy w 2019 r. zamrożono 69,7 mln zł na 566 rachunkach 120 podmiotów.

Źródło: prezentacja Ministerstwa Finansów i KAS „Wspieramy uczciwy biznes. Walczymy z przestępczością ekonomiczną”

GIIF – blokady na 260 mln zł

Do walki z przestępczością ekonomiczną wykorzystywane są również blokady środków dokonywane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Wynikają one z podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W 2020 r. GIIF zablokował środki w wysokości 259,8 mln zł.