Będzie kolejna wymiana szefów w założonej w 2016 r. spółce informatycznej resortu finansów – Aplikacje Krytyczne. Trwa nabór na prezesa i dwóch wiceprezesów, w tym jednego ds. finansowych, czyli nowe rozdanie kadrowe ma objąć cały trzyoosobowy zarząd spółki. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 11 czerwca.

Zmiany następują więc co kilka miesięcy. W październiku 2017 r. prezesem Aplikacji Krytycznych został Piotr Towarek, wcześniej (od 2016 r.) dyrektor pionu ds. rozwoju i zarządzania w Centralnym Ośrodku Informatyki. Poprzednio był związany z Bonair i IFS. Wiceprezesem został Przemysław Koch, a wiceprezesem ds. finansowych – Elżbieta Skatulska. Z zarządu odszedł Tomasz Figura.

Pierwszy trzyoosobowy zarząd spółki z Piotrem Kocińskim na czele przetrwał około 9 miesięcy. Na kolejnego prezesa trzeba było czekać 8 miesięcy. Wyłoniono go po dwóch postępowaniach kwalifikacyjnych.

Aplikacje Krytyczne zajmują się tworzeniem i dostarczaniem rozwiązań informatycznych dla służb skarbowych i celnych. Ma to usprawnić obsługę IT fiskusa i zmniejszyć koszty, w porównaniu ze zlecaniem takich zadań firmom zewnętrznym.