Jest już projekt kar, jakie grożą za niedopełnienie obowiązków związanych z nowym Krajowym Systemem eFaktur (KSeF), który wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Przewidziano sankcje dla przedsiębiorców za niewystawienie faktury w KSeF, za jej niezgodność z nową strukturą, jak też za nieterminową wysyłkę dokumentu do systemu.

Otóż za niewystawienie wymaganej nowymi przepisami faktury ustrukturyzowanej grozi kara do 100 proc. wysokości kwoty podatku, nie mniej niż 1 tys. zł. Nieco łagodniej fiskus potraktuje sytuację, gdy przedsiębiorca nie wyśle terminowo faktury do systemu w okresie awarii KSeF (minimalna kara to 500 zł). Gdy na fakturze nie będzie wyszczególniony podatek, to kara wyniesie maksymalnie do 18,7 proc. kwoty, na jaką wystawiono fakturę.

Fiskus zacznie wymierzać kary od 1 lipca 2024 r. Przez pierwsze pół roku obowiązywania systemu skarbówka łagodniej potraktuje błędy, dając czas przedsiębiorcom na dostosowanie się do zmian.

Obecnie trwają konsultację do projektu ustawy wprowadzającej KSeF, które mają zakończyć się do 23 grudnia br.