Termin składania wniosków upływa 16 czerwca. Aplikujący o wsparcie mogą złożyć wniosek uproszczony, a dopiero później spokojnie przygotować całą dokumentację.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło program Innotech, w którym na przedsiębiorców i instytucje naukowe czeka 650 mln zł. W pierwszym z pięciu konkursów, do którego nabór trwa od 15 maja do 16 czerwca 2011 r, do podziału jest 130 mln zł. Kolejne dwie tury przewidziane są na przyszły rok, a czwarta i piąta – na 2013.

W ramach programu oferowane są dwa typy wsparcia. Pierwszy z nich, In-Tech, adresowany jest do przedsiębiorstw (dużych, ale nie tylko), konsorcjów naukowych (utworzonych przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe podejmujące wspólne projekty) oraz centrów naukowo-przemysłowych (tworzonych m.in. przez instytut badawczy i podmiot sektora gospodarczego). Z kolei drugi z nich, Hi-Tech, skierowany jest do małych i średnich firm, działających w obszarze IT.
Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe oraz przygotowanie do wdrożenia. W ramach ścieżki In-Tech dofinansowany może być każdy innowacyjny projekt przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość firmy. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 10 mln zł. Ścieżka Hi-Tech przewidziana jest na projekty z określonych obszarów, dostępna jest wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw i pozwala na otrzymanie grantu do 5 mln zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje w przyszłości uruchomienie kolejnych programów: tzw. sektorowego, skierowanego do firm z wybranej branży oraz tzw. technologicznego, koncentrującego się na wybranej technologii. Według prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora NCBiR, planowane jest również przygotowanie programu badań stosowanych, opartych na idei analogicznej do założeń projektów badawczych rozwojowych.