Główni udziałowcy APN Promise, Piotr Paszczyk i Tomasz Bator, 20 stycznia br. podpisali umowę o wyłączności z podmiotem zainteresowanym potencjalną inwestycją. Tylko ten interesariusz będzie uprawniony do rozmów w tej sprawie. Okres wyłączności upłynie 31 marca br.

Zarząd informuje jednocześnie, że nic nie zostało przesądzone. Nadal rozważa możliwość wdrożenia każdej z dostępnych opcji strategicznych. Konkretny wariant jak dotąd nie został wyłoniony. Nie ma też decyzji o realizacji opcji strategicznej z udziałem interesariusza lub innego podmiotu. Nie ma on też obowiązku współpracy ze spółką w zakresie jakiejkolwiek opcji.

Możliwe opcje strategiczne

O rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych APN Promise informował w końcu września ub.r.
Wśród nich wymieniano zawarcie aliansu ze strategicznym partnerem lub partnerami, poszukiwanie inwestora lub inwestorów, transakcję wiążąca się ze zbyciem aktywów. Nie wyczerpywało to listy możliwości.

APN Promise powstało w 1991 r. Koncentruje się na obsłudze umów licencyjnych i optymalizacji wykorzystania oprogramowania w firmach, projektowaniu, wdrażaniu i utrzymania systemów informatycznych, monitorowaniu i optymalizacji sieci IP, tworzeniu aplikacji i portali firmowych.

Według stanu z początku października ub.r. prezes Piotr Paszczyk kontrolował bezpośrednio lub poprzez powiązany podmiot 65,76 proc. kapitału spółki (72,62 proc. głosów), a Tomasz Bator 24,89 proc. (19,91 proc. głosów). Kapitalizacja wynosi obecnie ok. 45,5 mln zł.

Grupa APN Promise w III kw. 2020 r. osiągnęła 183,3 mln zł przychodów. Były wyższe o 26,2 proc. (38 mln zł) wobec poprzedniego roku. Zysk netto wyniósł 948 tys. zł (rok wcześniej -864 tys. zł straty). Na koniec września grupa zatrudniała 117 osób. Przed rokiem było ich 130.