Projekt złożyli do laski marszałkowskiej posłowie PO. Ustawa przewiduje umorzenie należności dla firm zadłużonych z tytułu składek ZUS z lat 1999-2009, bez względu na przyczynę tego stanu rzeczy. Jeśli przepisy wejdą w życie, z abolicji będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca, który ma jakiekolwiek zaległości z tytułu opłacania składek z własnej działalności gospodarczej w 10-letnim okresie wymienionym w projekcie – zapewnił Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Sprawa związana jest z naliczaniem przez ZUS składek od działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy skorzystali ze zbiegu tytułów do ubezpieczeń. W 2009 r. ZUS wbrew wcześniejszym zapewnieniom i opiniom zmienił interpretację przepisów i zaczął kwestionować legalność opłacania składek w najkorzystniejszej dla przedsiębiorców formie. Wyszukiwano podmioty, które zdaniem ubezpieczalni nie uregulowały należności, naliczając im odsetki nawet do 10 lat wstecz. Według ZPP niektóre firmy musiałyby zapłacić ZUS-owi ekstra nawet 100 tys. złotych. Poszkodowanych są dziesiątki tysięcy, z czego liczba już wykluczonych z ubezpieczeń społecznych od pracy nakładczej wynosi ponad 15 tysięcy,  od umów zlecenia prawie 4 tysiące, a od umów o pracę prawie 16 tysięcy. Liczba przedsiębiorców, którym już naliczono składki na ubezpieczenia społeczne wraz z odsetkami za okresy zawieszenia nie jest znana.

O rozwiązanie tego problemu zabiegał Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Projekt ustawy powstał w wyniku podjętych w ub. roku rozmów między przedstawicielami poszkodowanych firm, Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców oraz stroną rządową i ZUS.