NASK ogłosił przetarg na "świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe a punktem wymiany ruchu z siecią operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".  Operatorem OSE jest w właśnie NASK. Sieć ma zapewnić wszystkim szkołom w Polsce dostęp do szybkiego internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Do tego pakiet usług związanych z bezpieczeństwem.

W kraju działa obecnie około 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych, znajdujących się w 19,5 tys. lokalizacji. Ogłoszony właśnie przetarg dotyczy 92 proc. szkół w sześciu województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i podlaskim. Znajdują się one w 4,7 tys. lokalizacji. Wszystkie szkoły w kraju mają zostać podłączone do OSE do 2020 roku.

Koszty uruchomienia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zostały oszacowane na blisko 500 mln zł. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Funkcjonowanie sieci, w tym zakup usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnego dostępu do internetu, to wydatek rzędu 1,3 mld zł. Przez najbliższych dziesięć lat projekt będzie miał zapewnione finansowanie z budżetu państwa (od 2022 roku będzie to ok. 164 mln zł rocznie).