Jedna oferta wpłynęła w przetargu na serwis pogwarancyjny urządzeń Cisco, używanych w infrastrukturze resortu sprawiedliwości.

Ministerstwo zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia blisko 2,8 mln zł (2 759 382 zł brutto). Warszawska spółka Axians IT Solutions Poland złożyła ofertę o wartości 2,6 mln zł (2 626 542 zł brutto).

Kryteria wyboru to cena (60), czas usunięcia awarii (30) i czas usunięcia usterki (10).

Maksymalny dopuszczalny czas usunięcia awarii to 4 godz., a czas usunięcia usterki – do 8 godzin.

Jaki sprzęt będzie serwisowany

W zależności od rodzaju sprzętu, usługi mają być świadczone w czasie do 48 miesięcy. W sumie lista obejmuje kilkaset numerów seryjnych urządzeń. Są na niej przełączniki Nexus 9508, 93180YC-FX, 9348GC-FXP, Catalyst WS-C3850-24XS-S, WS-C3650-48FD-S, routery ASR1001-X, ASR-920 i kable.

Integrator zapewni usługi wsparcia technicznego inżyniera (asysty technicznej) w wymiarze do 1 tys. roboczogodzin. Usługa będzie świadczona dla infrastruktury ministerstwa (sprzętu i oprogramowania). Minimalny wymiar to 100 roboczogodzin w okresie trwania umowy.