Hogart zakończył wdrażanie JDEdwards OneWorld, systemu wspomagającego zarządzanie w firmie ochrony mienia – Securitas. Wdrożenie objęło księgę główną, należności, zobowiązania, środki trwałe, sprzedaż, gospodarkę magazynową, raportowanie zarządcze oraz mechanizmy wsparcia pracy zespołowej „work flow”.